Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji
i Teleinformatyki KSTiT 2010

Przewodniczący Sympozjum w imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnym XXVI Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, które odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 8–10 września 2010 roku.
Organizatorem dwudziestego szóstego Sympozjum jest Politechnika Wrocławska (Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki) we współpracy z Fundacją Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.Celem konferencji jest:
  • wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się telekomunikacją i teleinformatyką,
  • stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy środowiskiem akademickim a przedstawicielami przemysłu, jednostek naukowo-badawczych, organizacji aktywnie działających w branży telekomunikacyjnej, operatorów i regulatorów rynku,
  • prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych oraz trendów rozwojowych i zagadnień normalizacyjnych z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki,
  • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań w kraju i na świecie,
  • propagowanie wiedzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w kraju.


Tematem przewodnim konferencji jest SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU.Sponsor "Złotych Cyborgów"
Sprint

Ważne daty

15 maja 2010
25 maja 2010
30 maja 2010
pełny tekst referatu,

10 czerwca 2010
22 czerwca 2010
30 czerwca 2010
9 lipca 2010
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

15 czerwca 2010
30 czerwca 2010
10 lipca 2010
16 lipca 2010
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

16 lipca 2010
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsor diamentowy

ZTE

Sponsor bursztynowy

ATM SI

Spirent

Systemics